Pilotene i flyselskapet Air France trår til med nok en streik. Etter at fagforeningene SNLP, SPAF og ALTER hadde møte med ledelsen i selskapet fredag ble det klart at medlemmene går ut i streik på nytt.

I følge Air France hadde pilotforeningene nye krav på høyere lønninger samt en avklaring på hva som er framtidens flyflåte og hvilke investeringer som skal gjøres.

Ledelsen i selskapet ønsket ikke å etterkomme kravene fra pilotene denne gangen heller. Dermed er det duket for streik fra 24. juni til 27. juni.

Forrige streik i selskapet med en gå-sakte-aksjon ble avsluttet 14. juni.

Venter på ny ledelse

Air France ledelsen ønsker ikke å imøtekomme pilotenes krav før den nye direktøren for selskapet, Jean-Marc Janaillac er på plass ut på sensommeren i år. Før det blir ingen krav vurdert av ledelsen heter det i en pressemelding.

Dermed blir det passasjerene som igjen må lide for at de ansatte og ledelsen ikke blir enige.