Helikopterindustrien i Norge bygges ned og oljeselskapene er i krise, nå varsler CHC Helikopter Service at mellom 80 og 120 personer trolig vil miste jobben i selskapet.

Selskapet er presset på pris fra oljeselskapene og får langt lavere betalt for sine tjenester i fremtiden, dermed må selskapet klare seg med et minimum av mannskap skriver Stavanger Aftenblad. 

– Vi tvinges til å redusere staben til et minimum. Det er betimelig å stille spørsmål ved om de innkjøpsstrategiene vi nå ser fra oljeselskapene, vil føre til at vi ikke klarer å nå målene om økt sikkerhet. Helikopterindustrien offshore er allerede ulønnsom, sier administrerende direktør Arne Roland i CHC Helikopter Service til avisen.

Så sent som i fjor hadde selskapet over 490 ansatte, nå er staben nede på 377. Ytterligere 80 til 120 vil forsvinne av disse.

I følge avisen har underskuddet i CHC variert fra 10 til 300 millioner kroner.