Februar ga en økning i antall reisende over Molde lufthavn med hele 15,8 %, og totalt reiste 39 560 passasjerer over lufthavnen. Innenlands trafikk endte opp 7,7 % til 35 259 passasjerer, mens internasjonal trafikk økte med hele 199 % til 4301 reisende.

Økningen i innenlands trafikk kommer primært på ruten Molde-Oslo.

Noe skyldes økt produksjon på ruten, og i tillegg var det stor utfart (via Oslo lufthavn) til Sevilla i forbindelse med Molde FKs bravader i Europaligaen. I år var det skuddår, og dette utgjør ca 3 % ekstra vekst på innland. På utland er det Molde-Gdansk, og charter trafikken Molde-Sevilla som står for hele økningen.

Gdanskruta startet 30.mars i fjor, og i årets første 3 måneder vil denne ruten bidra til pen vekst for internasjonal trafikk. Tallene for februar var noe bedre enn forventet. Februar startet litt forsiktig, men kom veldig bra igjen etter de første dagene.

For mars blir sammenlikningen med forrige år vanskelig, ettersom vi hadde en arbeidskonflikt i Norwegian som påvirket tallene negativt. I tillegg kommer påsken i mars i år, mot april forrige år. Lufthavnen tror en god utvikling også i mars, før det forventes utflating i april.