Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide advarer Venstre på det sterkeste mot å tukle det til for kjøpsavtalen rundt det kommende F-35 kampflyet til det norske forsvaret.

Hun får støtte av Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som mener at forslaget fra Vestre om å skrote kampflykjøpet og heller satse på å bruke pengene på Hæren og Heimevernet.

Venstre går inn for å utsette kjøpet av nye kampfly og ber om at pengepotten for dette legges inn for å styrke Hæren og Heimevernet. Det var under en pressekonferanse med Venstre tirsdag at leder Trine Skei Grande presenterte partiets alternativer som bryter med regjeringens prioriteringer og valg.

Venstre mener også kjøp av nye maritime overvåkingsfly av typen P-8 Poseidon bør skrotes, og at dagens P3C Orion-fly bør videreføres.

Skei Grande sa på pressekonferansen i dag at Venstre mener at Norge bør kjøpe de 28 F-35 som er i bestilling, men at ytterligere 18 fly bør utsettes med fem år.

– Regjeringen foreslår å investere stort i strategiske kapasiteter som kampfly, ubåter og fregatter med langtrekkende missiler, samt maritime fly. Vi er uenig i omfanget av disse prioriteringene og vil i sterkere grad vektlegge kapasiteter og investeringer knyttet til forsvaret av land og kyst. Det skyldes først og fremst at landforsvarets tilstedeværelse gir større fleksibilitet og flere responsmuligheter overfor trusler og press mot Norge, men også at slike styrker kan gi viktige internasjonale bidrag i Nato-samarbeidet, sier Grande.