Da ledelsen i Air Berlin valgte å slå selskapet konkurs tirsdag ble det bedt om beskyttelse mot kreditorene, men for datterselskapet Niki Air og Leisure Cargo ble det ikke bedt om en slik beskyttelse.

Tyske medier skriver i dag at det er høyst usikkert hvilken fremtid som venter de to datterselskapene.

Nå har myndighetene bevilget et kriselån på 150 millioner som skal sikre flydriften i Air Berlin de neste tre månedene.