Det kanadiske flyselskapet Air Canada har valgt å legge inn en ordre på 45 Bombardier CS300 fly. Avtalen har opsjon på ytterliger 30 fly.

Avtalen er en LOI-avtale så langt som gjør at selskapet har som intensjon å undertegne kjøpsavtale på flyene.

Det er ventet at avtalen blir undertegnet i løpet av andre kvartal i år. Dersom Air Canada kjøper disse flyene betyr det at Bombardier går opp i 678 solgte fly av typen CS300.