Finansminister Siv Jensen åpner nå for at den godt kjente flyplassavgiften kan bli utsatt til etter 1. april i år.

I følge NRK er det brevet fra EFTAs kontrollorgan ESA om at det er usikkerhet om avgiften er i tråd med EØS-avtalen som får Jensen til å vurdere å utsette innføringen.

Til NTB sier Jensen i følge NRK at Finansdepartementet nå vil gå i dialog med EFTA og få klarhet i om vurderingen fra den norske regjeringen rundt innføringen av avgiften er godt nok vurdert.

Avgiften på 80 kroner skal etter planen innføres fra 1. april, flere flyselskap har allerede startet å ta seg betalt for avgiften.