Onsdag ble den splitter nye NH-90 basen åpnet på Haakonsvern. Tilsammen vil seks NH90 stasjoneres på Haakonsvern, mens åtte havner i Bardufoss.

– Våre nye fregatthelikoptre vil gjøre kampsystemet Fridtjof Nansen-klasse fregatt komplett. Dette vil tilføre Forsvaret en betydelig kapasitet, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
I tillegg til helikopterhangaren er det etablert verksted, kontorer og lager for utstyr.

FORVENTER HELIKOPTRE I 2017
I 2016 vil det bli sporadisk aktivitet med helikoptre på Haakonsvern. Fra høsten 2017 forventer Luftforsvaret å være i full drift på basen.

– Dette er en bra dag, også for Luftforsvaret. Det er ikke hver dag vi er med og tar i mot og åpner en splitter ny base med fjordutsikt, sier brigader Lars Christian Aamodt ved luftoperativt inspektorat, som talte på vegne av Luftforsvaret.

Aamodt er også glad for basens plassering, midt i Sjøforsvarets høyborg på Haakonsvern.

– Utøvelsen av luftmakt starter og stopper på bakken. Baser med funksjonell infrastruktur er således en viktig forutsetning for leveranser til den fellesoperative arenaen. Denne basen tilfredsstiller dette viktige behovet, tilfører han.


(Video: Forsvaret)

 

NH-90 (Foto: Hangar.no)

NH-90 (Foto: Hangar.no)

FORSINKELSER
Som kjent har NH90-prosjektet tatt lenger tid enn ønsket og Forsvaret venter fremdeles på leveransen av fregattversjonen av helikoptrene.

Aktiviteten vil derfor gradvis øke på den nye basen.

– Luftforsvaret ser veldig frem til å etablere 334 skvadron her på Haakonsvern, sette opp den nye basen, ta den i bruk og etter hvert få den fylt med NH-90 helikopter i fregattkonfigurasjon, legger Aamodt til. 

Topp-foto: Forsvaret