Transportkomiteen og Stortinget har åpnet opp for at private aktører kan spille en større rolle når det gjelder drift av Avinors lufthavner. Samferdselsdepartementet har bedt Avinor om å utarbeide fremtidsrettede, effektive og robuste driftsorganisasjoner.

Avinor har fått i oppdrag å forberede en overtakelse av Bodø flyplass fra Forsvaret fra 1. august 2016. Med de føringer som er gitt har Avinor valgt en driftsmodell som innebærer eksterne leveranser innenfor områdene brann- og redningstjenester, plasstjenester og flyside elektrotjenester ved Bodø lufthavn.

Den 15. februar 2016 tildeler Avinor leveranse av brann- og redningstjenester ved Bodø lufthavn til Falck Emergency AB. Kontrakten går over 2 år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse.

Milepæl
Tiltaket er et ledd i Avinors pågående arbeid for å redusere egne driftskostnader og styrke selskapets konkurranseevne.

– Tildelingen er en milepæl for Avinor da dette er første gang det blir ekstern leveranse av brann- og redningstjenesten på en av våre lufthavner, sier divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken.

Falck er valgt etter jevn konkurranse og en samlet vurdering av kvalitet og pris. Falck er et verdensomspennende selskap med ansatte i mer enn 45 land.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med Falck. Falck er et av Europas største brann- og redningsselskaper, med god erfaring fra flyplassdrift, så vi har stor tro at denne løsningen vil fungere bra, sier lufthavnsjef ved Bodø lufthavn, Inger-Hilde Tobiassen,