– Dette er en tung dag for norsk luftfart. Avinor er sterkt preget av den alvorlige helikopterulykken ved Turøy i Hordaland. Våre tanker går til de etterlatte, kolleger og alle berørte, sier Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.

Da Avinor ble gjort kjent med hendelsen ble det umiddelbart satt krisestab og full beredskap både sentralt i Oslo, ved Bergen lufthavn, Flesland og ved Stavanger lufthavn, Sola.

Avinor fortsetter å ha fortløpende dialog med de berørte selskapene, politiet og øvrige nødetater for å gi bistand ved behov.

Pårørendetelefon er opprettet på nummer 800 500 20. Pårørendesenter er etablert på Scandic Kokstad hotell.

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.