Parat Luftfart avviser at det er en pågående aksjon hos piloter i Norwegian, og at dette er årsaken til kanselleringer hos flyselskapet.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier i en pressemelding at det i mediene skapes et inntrykk av en konflikt mellom Parat og Norwegian, noe Parat avviser og sier ikke er korrekt. Skjæggerud bekrefter gjennom pressemeldingen at det er uenighet om en avtale, men at Norwegian selv må svare for selskapets forsinkelser og kanselleringer.

– Det er riktig at vi er uenige om en frikjøpsavtale knyttet til overtid, men tilbakemeldingen til oss er at det ikke er noe sykefravær utover det normale og at pilotene utfører den jobben de skal. Vi har forøvrig ingen innflytelse på bemanningsplanleggingen til Norwegian, sier Skjæggerud.

Parat-lederen understreker at han ikke på noe tidspunkt har gitt utrykk for at det er en konflikt mellom Parat og Norwegian.

– På spørsmål fra VG har jeg bekreftet at det er uenighet om en avtale som beskrevet over, men har ikke uttalt meg om noen konflikt, noe også den aktuelle VG-journalisten i ettertid har beklaget overfor meg, sier Skjæggerud.

Leder for Norwegian Pilot Union, Halvor Vatnar, bekrefter også at det ikke er noen konflikt.

– Selskapet må selv svare for alle forsinkelser og kanselleringer. Vi har lenge påpekt mannskapsmangel i forbindelse med det ambisiøse sommerprogrammet som er satt opp, sier Vatnar.

Han avviser også at det er noen aksjon i form av sykemeldinger.

– Selv om vi selvfølgelig ønsker å avslutte forhandlingene om ny frikjøpsavtale forholder vi oss lojalt til innholdet i den gamle avtalen frem til ny avtale foreligger, sier Vatnar.