Mens dagens ferske laks lastes opp i hopetall ombord  i fly klare til avgang fra Oslo Lufthavn, går fortsatt den største andelen av flyfrakt fra Norge mot Asia og USA med fly ut fra flyplasser utenfor Norge.

Nå er et nytt selskap på vei mot Oslo Lufthavn, fristet av de i snitt over 600 tonnene med laks og fisk som daglig eksporteres som flyfrakt ut av Norge.

Selskapet Cargolux  fra Luxembourg har i lengre tid vurdert muligheten for å starte opp fraktrute fra Oslo. Nå er selskapet klare for å igangsette dette og planene er oppstart i slutten av september eller starten på oktober.

I følge en talsmann for Cargolux, er det noe usikkerhet rundt oppstartdatoen, men Hangar.no får bekreftet at selskapet er på vei.

Selskapet som nå er på trappene ser for seg å benytte Boeing 747-8 på ruter hvor laks blir hovedproduktet å frakte.

25 prosent dekket i dag fra Oslo 

Med en markedsandel på kun ¼ av all sjømat som flyfrakt, har fortsatt Oslo Lufthavn et stort potensiale for flere frakt aktører på flyplassen.

emiratesI dag går rundt 3/4 av flyfrakten utenom OSL og ut med fly fra blant annet København, Stockholm, Helsinki, Frankfurt og Amsterdam. Med Cargolux sin etablering, vil OSL kunne flytte mer fisk over fra veiene og ut med fly fra Norge.

-Vi venter fortsatt på en offisiell avklaring fra Cargolux. Dette er forventet en avklaring innen kort tid. Samtidig ser vi generelt med glede at det er en stor interesse for Norge som flyfrakt marked og vi jobber med å kunne presentere  flere nyheter for  frakt ved Oslo Lufthavn, sier  Martin Langaas,  Director Cargo – Traffic Developement i Avinor til Hangar.no

Langaas forteller at Oslo Lufthavn har intensivert jobben med å tiltrekke seg flere fraktruter, og da innen interkontinentale ruter.

-Etterspørselen etter flyfrakt globalt øker ikke, samtidig som tilgjengelig frakt kapasitet i markedet øker kraftig. Dette legger press på prisene, men gir også stadig større oppmerksomhet rundt de volumene og forutsigbarheten sjømatnæringen fra Norge representerer. Norge er en av de få markedene i verden hvor markedet for flyfrakt øker. Laks er faktisk det største enkeltstående flyfrakt produktet i Europa og utgjør godt over 2 milliarder kroner pr. år som cargo inntekt for flyselskapene. Det er gledelig å se at Avinor kan være en fassilitator for eksportnæringen samtidig som sjømaten gir oss helt unike salgsargumenter inn mot nye interkontinentale passasjerruter, legger Langaas til.

Laksen bare øker i eksport

Siden 2007 har lakseeksport bare økt her i landet og kurvene viser en økning også for 2016 og 2017. I følge Norges sjømatråd er det i dag over ca 55.000 tonn laks som håndteres i året nå ved Oslo Lufthavn.

De fleste interkontinentale passasjerrutene til OSL tar med seg mye fisk ut gjennom sine nettverk, men fortsatt er det en utfordring for næringen at størstedelen av eksporten må ut av Norge for å finne tilgjengelig cargo kapasitet til kundene.

Her ligger det per i dag et større marked mot både USA og Asia som venter på at nye aktører som Cargolux og andre selskap skal se mulighetene.