Det norske selskapet FlyViking hadde søkt på å få operere ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta, samt Hasvik – Tromsø v.v., Hasvik – Hammerfest v.v. og Sørkjosen – Tromsø. Nå har Samferdselsdepartementet dumpet hele søknaden til flyselskapet, bakgrunnen er at selskapet har søkt mens de manglet gyldig lisens.

I følge tildelingen av regionale flyruter i Nord-Norge går det frem av sakspapirene at Samferdselsdepartementet plikter derfor å avvise alle deler av tilbudet fra FlyViking AS.

Dermed ble det bare det danske selskapet DAT og Widerøe som ble vurdert i kampen om rutene.

Danish Air Transport ble ikke denne gangen heller betrodd å kunne operere rutene og Widerøe gikk av med seieren. I tilbudet fra DAT er det fastsatt et høyere krav til kompensasjon fra staten for å drifte ruteområdene enn Widerøes tilbud heter det i følge departementet. I henhold til konkurransegrunnlaget skal kontrakten som hovedregel tildeles det tilbudet som har det laveste kompensasjonskravet for hele kontraktsperioden fra 1. april 2017 – 31. mars 2022.