Dette BAe-146-301 flyet har fått betegnelsen Large Atmospheric Research Aircraft og skal i løpet av hele oktober begi seg ut på en utfordrende flyøkt. Det er forskningsinstituttet FAMM – (Facility for Airborne Atmospheric Measurements) som skal utføre oppdrag for flere europeiske land.

I luftrommet over Atlanterhavet skal flyet forsøke å finne en løsning på hvordan værmeldinger i Europa kan bli mer nøyaktige. Det basert på jetstrømmene som kommer fra Island og Nord-Amerika inn mot Europa.

Det er Storbritannia som sammen med Tyskland og Frankrike har satt i gang arbeidet med å finne flere svar på hvordan jetstrømmene utvikler seg, og hvordan de påvirker været foran seg.

Når værmeldingene i dag slår feil tror forskere dette kan relateres direkte til en sammenheng med jetsrømmene. Både forskere og meteorologer vet at når været slår feil i forhold til det som er meldt, er det noe som dagens målerutstyr ikke har klart å plukke opp, noe som fører til endringer inne i jetstrømmene.

-Vi bør være flaue over at vi i 2016 ikke klarer med det utstyret vi har i dag å skjønne og lese endringer som skjer i jetstrømmene over Atlanterhavet. Dette påvirker været i stor grad og når vi melder en type vær, og det blir et helt annet utfall bør vi kunne klare å forstå hvorfor og hvordan det skjer, sier Geraint Vaughan som er forsker på prosjektet til Press Association.

Nå håper forskere at ved å fly det spesielle BAe-flyet inn  jetstrømmene i ekstreme høyder for et fly, vil en klare å samle nok data og informasjon til at dette igjen vil bidra til mer nøyaktige værmeldinger.