Norges største og til da dyreste tankbil for drivstoff ble tatt i bruk på Oslo Lufthavn Gardermoen 1. desember 1981.

Bilen, en Magirus Deutz, hadde 305 hestekrefter og den ble bygget av Fjeldshus Bruk i Oslo i samarbeide med flydriftsavdeligen på Gardermoen. 

SAS Boeing 747 på Gardermoen . Alle foto via Hangar.no

SAS Boeing 747 på Gardermoen . Alle foto via Hangar.no

Tankbilen vakte oppsikt da den kom og ble presentert med bilder i flere av landets aviser, samt reportasje i Dagsrevyen på NRK. Tankbilen fikk sin faste base på Gardermoen og der måtte den bli, norske veimyndigheter tillot ikke så lange biler på veiene. Med side 23 meter i lengde og en vekt på 73 tonn kostet herligheten 1,7 millioner 1980 kroner.  Omregnet i dagens kroneverdi ville bilen ha kostet over 5 millioner kroner.

Selve tanken bak på bilen kunne ta 68.000 liter drivstoff, og pumpene kunne håndtere 3000 liter i minuttet. En Boeing 747-200 som den gang ble benyttet av SAS på Gardermoen tok som regel i mot 100.000 til 130.000 liter drivstoff for å fylle opp tankene.

Frem til Norol, senere Statoil, fikk den nye tankbilen på plass måtte det benyttes mellom fire og seks tankbiler av ymse salg for å fylle opp jumbojet-flyet før avgang. Nå skulle det holde med tre tankbiler og tre mann mot før fire tankbiler, og to tankbiler til etterfylling.