Det amerikanske Department of Transportation – DOT har ilagt de fire store amerikanske flyselskapene American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines og Alaska Airlines hver sine bøter for ikke å opplyse godt nok om passasjerenes rettigheter ved forsinkelser eller manglende bagasje.

American Airlines har fått 45.000 amerikanske dollar, United Airlines 35.000, Southwest Airlines og Alaska Airlines fikk begge hver sin bot på 40.000 dollar.

Det er selskapenes plikter til å opplyse reisende om rettigheter ved forsinkelser, ødelagt bagasje eller dersom flyet blir kansellert som i flere tilfeller er for dårlig.

DOT har ved hjelp av en av sine etater, Office of Aviation Enforcement and Proceedings, de siste månedene gjennomført flere inspeksjoner på samtlige flyplasser i USA og spesielt rundt utganger til flyene og ved innsjekkingsskranker er det i flere tilfeller slurvet med opplysninger om rettighetene melder DOT.