Dersom Storbritannia velger å forlate EU-samrabeidet vil det britiske flyselskapet easyJet flagge seg ut. I følge britiske medier har selskapet varslet at de ser på mulighetene for å søke AOC-lisens i ett av landene som er i EU, for så å etablere seg der.

Dersom avstemningen 23. juni taler for at det blir EU-exit ser ikke selskapet andre utveier. I dag har flyselskap innen Storbritannia store fordeler av det europeiske markedet ettersom landet er del av EU, blir derimot Storbritannia stående utenfor forsvinner disse fordelene.

Da velger heller selskapet å etablere seg innen EU på nytt i et land hvor det kan fortsette med samme rettigheter og økonomiske fordeler som i dag.

Dersom engelskmennene velger å stå utenfor EU kan også det irske flyselskapet Ryanair måtte se på alternative løsninger. Selv om selskapet holder til med Irland som hjemmebase kan EU-exit bety at selskapet må søke egen AOC-lisens i Storbritannia, og at selskapet må sette opp et eget britisk foretak.