Mye tyder på at flyselskapet Emirates Airlines har overkapasitet på sin rute mellom Kastrup og Dubai. Selskapet benytter Airbus A380 på ruten og flyr i gjennomsnittet med 200 seter helt tomme på hver avgang.

Det er nettstedet Check-in som har undersøkt belegget på selskapets ruter ut fra København. I følge nettstedet hadde flyselskapet en vekst på 30 prosent etter lanseringen av A380 på ruten 1. desember 2015. Men etter dette har tallene for fyllingsgraden ombord stupt.

Fra mars i år til august hadde selskapet et gjennomsnitt belegg på 70 prosent, mot 82 i samme periode året før. Det danske nettstedet mener at tallene taler for at Emirates trolig vil nedjustere kapasiteten til Kastrup og bytte til Boeing 777, slik selskapet opererte det før 1. desember 2015.

Flyselskapet selv avviser at de vil bytte ut Airbus A380 og mener de har hatt vekst på ruten , noe som taler for å beholde kapasiteten.