Illustrasjon_ Loocheed Martin

Illustrasjon_ Loocheed Martin

Lockheed Martin har fått en viktig godkjennelse fra selskapets styre rundt igangsettelsen av sertifisering for den nye sivile utgaven av transportflyet Hercules.

LM-100J er en sivil utgave av det militære transportflyet Hercules C-130J, det samme som det norske forsvaret har i sin flåte.

Dersom alt går etter planen kan det første flyet av den nye sivile utgaven leveres til kunder allerede i 2018. Lockeed starter nå det viktige arbeidet med å få godkjennelse fra det amerikanske FAA for flytypen.

Den militære utgaven C130J fra det norske forsvaret. Foto. Hangar.no

Den militære utgaven C130J fra det norske forsvaret. Foto. Hangar.no

Flyet er i første omgang bereget på markedet i Sør-Amerika med flere kunder i Brasil. Men produsenten håper fraktselskap som opererer i krigsområder, eller terreng som i Afghanistan, Iran, Irak og lignende steder hvor flystriper ofte kan bestå av sandunderlag, vil finne flyet av interesse å kjøpe og å operere.

LM-100J ble lansert av produsenten i 2014 og ble for første gang vist frem for publikum som en større modell under flydagene i Farnborough i Storbritannia denne sommeren.

Forsvars og logistikkselskapet Bravo Industries er første kunden som så langt har lagt inn en ordre på ti fly av denne sivile utgaven.