Embetsverket i USA og EU har, etter hva som rapporteres, besluttet ikke å forby folk å reise med fly medbringende mobiltelefoner og nettbrett i kabinen, fra Europa til USA.

Beslutningen ble fattet etter et fire timer langt møte i Brüssel, hvor man drøftet trusselnivået mot luftfart generelt, i henhold til meldinger fra BBC. Tidligere har USA vurdert en utvidelse av forbudet for land som Tyrkia, Marokko, Jordan, Egypt, Forente Arabiske Emirater, Qatar, Saudi Arabia og Kuwait.

I stedet for forbud vurderer EU og USA alternative tiltak for å motarbeide trusselen mot flyselskapene.

Bekymring har kommet til uttrykk om mulige bombeaksjoner som bruker konverterte nettbrett som middel til utløsing av sprengstoff. Mulig registrerte trusler av denne typen, er ikke er gjort kjent for publikum. Storbritannia har også innført forbud for seks land.

Årsaken til for å avvise et forbud er ikke gjort kjent, men en bekymring kan være faren ved å oppbevare så mange litium-ion batterier samlet i flyenes lasterom. Skulle en brann bryte ut kan skaden være dødbringende, da mannskapet ikke ville kunne reagere med mottiltak, hvis de i det helle tatt ville kunne gjøre noe som helst.

Et forbud av denne typen kan også komme til å skape et kaos, sett i lys av hvor mange forretnings reisende og turister, som krysser Atlanterhavet hver dag. Skulle alle alle elektroniske enheter som folk reiser med i dag kontrolleres, så ville det forlenge innsjekks-tiden enormt og skape betydelige forsinkelser i lufthavner som London, Amsterdam, Frankfurt, Paris, München og Berlin. Det vil etter all sannsynlighet produsere enorme mengder av klager fra folk, som enten har behov for å arbeide under de 7 til 10 timer lange flyturene. eller bli underholdt undervegs.

Klager er allerede øket i antall i Midtøsten, mens europeisk trafikk vurderes for omfattende og bare representere en indirekte trussel for USA.

Kilde: AppleInsider