Den Europeiske kommisjonen er usikre på om de vil anke EU-domstolens beslutning om å tilbakebetale 660 millioner kroner til SAS.

Det var i november 2010 at EU-kommisjonen valgte å gi SAS Cargo og SAS en bot på 70 millioner euro, for mistanke om kartellsamarbeide med 11 andre flyselskap.

De andre 11 flyselskapene fikk også bøter i denne saken. Nå har domstolen i EU besluttet at boten ble gitt på uriktige premisser av kommisjonen og selve anklagelsen fra kommisjonen var gitt på for tynt grunnlag.

SAS har hele tiden ment at selskapet er uskyldig i de påstandene som EU-kommisjonen har kommet med.

– EU-domstolens dom er i tråd med SAS’ posisjon og viser at det var riktig av SAS å drive dette spørsmålet videre. SAS kommer nå til å granske dommen for å bestemme seg for hva selskapet skal gjøre videre når det gjelder ulike pågående sivilrettslige prosesser som for en stor del bygger på EU-kommisjonens beslutning, sier sjefjurist Marie Wohlfahrt i SAS i børsmeldingen.

Det er den franske TV-kanalen France 24 som melder at EU-kommisjonen er usikre på om denne saken vil bli tatt opp igjen og om den vil bli anket. En avgjørelse rundt dette skal tas i løpet av den neste måneden heter det i følge en nyhetssending fra kanalen.