Europeiske stater samarbeider igjennom European Civil Aviation Conference (ECAC) om posisjoner i forkant av generalforsamlingen.  I en erklæring vedtatt i Bratislava 3. september 2016 uttrykker de 44 medlemsstatene i ECAC felles ambisjon om å tiltre en fremtidig global markedsmekanisme på nærmere betingelser allerede fra den første fasen, som er planlagt å starte i 2021 og vare i fem år.

– Det er nå viktig at flest mulig andre stater slutter seg til mekanismen fra starten, for å følge opp Paris-avtalen, nå den internasjonale luftfartssektorens klimamål, men også for å sikre mest mulig like konkurransevilkår mellom flyselskapene, sier Solvik-Olsen.