Selskapet Rygge Airport har fått tilsagn om konsesjon for drift av Moss Lufthavn Rygge av Samferdselsdepartementet.

I følge TV2 kan det bli drift igjen på Rygge fra april neste år.

– Vi har fått beskjed om at vi får et tilsagn om konsesjon, som i praksis betyr at såframt vi tilfredsstiller alle formelle krav, vil departementet gi oss konsesjon for drift av Moss Lufthavn Rygge, sier daglig leder Knut R. Johannesen i Rygge Airport AS til TV2. 

Dagens driftsselskap RSL legger ned driften ved flyplassen som planlagt 1. november. Det betyr at flyplassen vil stå stengt i hvertfall i et halvt år før Rygge Airport kan sette i gang hjulene for å få trafikk på flyplassen igjen.

For det nye selskapet blir utfordringen å få aktører til å fly på Rygge fra kommende sommersesong. De fleste flyselskapene lukker sine luker for sommerprogrammet i januar, etter det vil trolig selskapet slite med å få på plass ett eller flere selskap i sommermånedene, da vil trolig første fly ikke lande før vintersesongen starter i oktober.