I dag er det 25 år siden den eldste delen av dagens terminal ble åpnet på Sandefjord Torp Lufthavn.

Flyplassen ble bygget med midler fra NATO etter andre verdenskrig for militærbruk. I 1958 startet sivil flytrafikk ved flyplassen.

Goodjet satset stort på Sandefjor på starten av 2000-tallet. Foto: Wikipedia/Alexander Jonsson

Goodjet satset stort på Sandefjor på starten av 2000-tallet. Foto: Wikipedia/Alexander Jonsson

Første 16. september 1991 kunne flyplassen endelig åpne sin første nye terminalbygning, klare for å kunne håndtere 300.000 passasjerer. Konsesjon som flyplass fikk Torp for en fem års periode og Widerøe var selskapet som satset allerede fra denne tiden av.

I 1995 hadde flyplassen 136.000 reisende mens i 1997 var tallet økt til 250.000. I 2015 hadde selskapet en passasjerportefølje på 1,5 millioner reisende.

Flyselskapet Ryanair startet sine flyvninger ved flyplassen i 1997. I 2002 kom også det svenske selskapet Goodjet og satset stort på Sandefjord før konkursen her var et faktum i 2003.

Fakta fra 1991:

  • trafikksvikt i fem måneder grunnet Golfkrigen.
  • 50 daa i terminalområdet opparbeidet, dimensjonert for 300 000 passasjerer.
  • ca. 137 000 passasjerer.
  • Ordinært resultat på minus 982 445 kr.
  • Styrets formann Ole Johs. Brunæs og Stein T. Sire var lufthavn sjef.