Det finske flyselskapet Finnair har fått blankt nei fra norske myndigheter på å opprette en rute til Svalbard.

En 40 år gammel avtale ekskluderer Svalbard fra den bilaterale avtalen mellom Norge og Finland, der er nemlig ikke Svalbard inkludert.  Nå fortviler reiselivsnæringen i Longyearbyen som hadde sett fram til åpningen av den nye ruten.

I følge NRK som først omtalte saken ville Finnair åpne en sommerrute fra Helsinki til Longyearbyen med oppstarte i år. Rundt 3000 turister skulle fraktes til og fra Svalbard de tre månedene ruten skulle opereres, et antall turister som hadde hatt en stor betydning for reiselivsmarkedet på Svalbard i følge NHO.

Avtalen mellom Finland og Norge er fra 1978 og i denne avtalen er ikke Svalbard inkludert da øygruppa fortsatt reguleres på utsiden av denne bilaterale avtalen. Finnair har tre ukers frist på å klage på vedtaket fra Samferdselsdepartementet melder NRK.