Norske flygere reagerer kraftig på at medier har publisert deler av det taleregistratoren inneholdt etter ulykken med et West Air CRJ-fly 8. januar i år.

Flyet var på vei fra Gardermoen til Tromsø da det styrtet i et fjellområde i Sverige.

Etter at den svenske Havarikommisjonen publiserte sin foreløpige rapport etter ulykken denne uken har en rekke medier valgt å publisere loggen fra flyets taleregistrator, og hva pilotene sier de siste minutter og sekunder av den tragiske flyturen.

Dette skriver Norsk Flygelederforbund i en pressemelding i dag;

De siste årene har det vært få, men mye omtalte luftfartsulykker. Senest ble West Air-ulykken og den foreløpige rapporten omtalt i media. Det er viktig å knytte en del kommentarer til mediaoppslagene.

Luftfartøy i kommersiell luftfart har krav til taleregistrator – Cockpit Voice recorder (CVR) som tar opp kommunikasjon i cockpit og ferdsskriver – Flight data recorder (FDR) som kan overføre opptil 1800 parametre i sann tid.

For oss flygere er det med stor bekymring at CVR utskrifter blir utgitt til media ved pressekonferanser eller lekket på annet vis. Ofte skjer dette uten noen form for kommentarer fra fagpersonell som kan klargjøre hva uttrykk og fagtermer betyr. For flygere er det flere forhold som bekymrer. CVR er et juridisk dokument underlagt et avtaleverk der den spesifikke hensikten er å bidra til å finne årsaken til ulykken samt å kunne komme med tilrådninger for å forebygge andre hendelser. Slik det har blitt ved flere omtalte ulykker har CVR blitt gitt media, som ikke har noen definert rolle i en havariundersøkelse.

Flygere og andre besetningsmedlemmer som har omkommet under dramatiske omstendigheter og deres etterlatte har liten eller ingen mulighet til å forklare seg eller forsvare seg. Deres omdømme og ettermæle kan bli tillagt en betydning som er feil eller tatt ut av kontekst.
Det traume som etterlatte og kollegaer kan få i tillegg ved misbruk av informasjon fra CVR legger et stort ansvar på havarikommisjoner. Det er på høy tid at havarikommisjoner forholder seg til det internasjonale regelverk som alle nasjoner er bundet av.

Et misbruk av utstyr som i utgangspunktet skal være med å bedre et sikkerhetsnivå, vil på sikt gi en motsatt effekt, da flygere vil verge seg for å bruke CVR og annet overvåkingsutstyr og det viktige sikkerhetsarbeid som vi alle er opptatt og avhengig av blir skadelidende.