Både luftfartsbransjen og pilotforeningene er enige om at det er en stor kommende mangel på piloter, både i Skandinavia, Europa og verden for øvrig. Dessverre har det vært mye støy i luftfartsbransjen de siste årene, og antall søkere til pilotutdanning har vært fallende.

Dette bekymrer både bransjen og pilotforeningene. Nå går en av flyskolene nye veier for å rekruttere til  pilotutdanning. Pilot Flight Academy i Sandefjord har i samarbeid med Norsk Flygerforbund og stiftelsen FIRST Scandinavia valgt å tildele ett studiestipend på 400.000 og ti stipend på 200.000 norske kroner til utdannelse.

-Vi ønsker sammen med våre samarbeidspartnere å øke interessen for pilotyrket og å tiltrekke gode søkere til yrket, stipendene vil tildeles etter søkernes resultater på skolens opptaksprøver, sier daglig leder, Frode Granlund ved Pilot Flight Academy. 

Konkurransen er gjort tilgjengelig for alle europeiske statsborgere.

I tillegg tildeles til sammen åtte stipend som hver er på 200.000 kroner med to i Norge, to i Sverige to i Danmark og to i Finland.

-Det er et behov for over 100 000 nye piloter i Europa de neste tyve årene og det er viktig at vi tiltrekker oss de gode kandidatene til å velge en pilotutdanning. Norsk Flygerforbund ønsker derfor å bidra til å øke antall søkere til utdanningen, forteller Yngve Carlsen som er Forbundsleder i Norsk Flygerforbund.