Forhandlinger mellom ledelsen i Lufthansa og pilotforeningen Cockpit stanset helt opp i går da foreningen valgte å forlate forhandlingsbordet.

Cockpit har hatt 13 streiker mellom april 2014 og januar 2016 før en tysk domstol satte en stopper for muligheten til å fortsette å streike.

Nå har fagforeningen fått nok av det de mener er arroganse og lite forståelse for kravene som er fremlagt. Foreningen ønsker betalt lønn for de som velger å ta ut førtidspensjonering fra flyselskapet. En stor del av selskapets piloter som nærmer seg penssjonsalder er villige til å ta ut førtidspensjonering, men med krav om lønning ut tiden de ville ha jobbet før ordinær pensjonsalder slår inn.

Hva som når skjer vider er usikkert og foreningen skriver på sine nettsider at de skal stemme over om nye aksjoner skal settes i gang til tross for forbudet den tyske domstolen har nedlagt.

Forhandlingene mellom ledelsen og pilotene i Lufthansa har pågått de siste ni måneden uten at partene har nærmet seg noen av forslagene som er fremlagt.

Cockpit har liten tro på at partene setter seg tilbake ved forhandlingsbordet med det første.

 

Foto. Hangar.no