Dette er det første av åtte nye CRJ-900 fly som skal leveres til det irske flyselskapet CityJet. Det første flyet har som de andre fått fargene til SAS på flykroppen.

CityJet skal operere flyvninger for SAS i henhold til en avtale selskapene i mellom og de nye CRJ-flyene får baser i Norge, Finland og Danmark.

SAS har inngått en avtale som i første omgang varer i tre år, den omhandler wet-lease av de åtte nye CRJ-flyene med en opsjon på ytterligere syv fly.

Dette første flyet ble i går fotografert da det ble kjørt ut av produksjonshallene til den kanadiske flyprodusenten Bombardier. De neste dagene skal flyet gjennom et par testflyvninger før det skal leveres til CityJet. Flyet skal i følge Airliners.net flys til Helsinki.

Det andre flyet ut av fabrikken i Canada er rett rundt hjørnet, det skal ut å fly for levering til kunden allerede i påskeuken. Det vil da i følge samme nettsted bli levert til CityJet og får base i Oslo.

Innen utgangen av året skal alle de åtte flyene være på plass i flåten. Flyene skal i produksjon for SAS i løpet av april måned.