Det kinesiske selskapet HNA har lagt inn et bud på oppkjøp av cateringselskapet Gategroup som blant annet eier Gate Gourmet.

Gategroup har sitt hovedkontor i Sveits og skriver i en pressemelding at det kinesiske investorselskapet ønsker at hovedkontoret fortsatt skal ligge i Sveits etter et oppkjøp.

HNA la opprinnelig inn et bud på kjøp av 63.6 prosent av aksjene i cateringselskapet i april i år, i mai ble det klart at en forutsetning for oppkjøpet var en eierandel på 67 prosent. Det er tilbudet som nå ligger til avstemming hos dagens aksjonærer.

Fristen for å bestemme seg for et salg av aksjene i Gategroup er 21. juli i år.

I følge nettstedet Swissinfo har Gategroup planlagt å foreta en nedbemanning av 300 stillinger i selskapets nettverk innen utgangen av året. Dette skyldes at regnskapstallene viser et økonomisk tap på 63.4 millioner sveitsiske franc, tilsvarende  550 millioner norske kroner.

Kuttene kommer i Zurich og i London.

HNA har også kjøpt 49.99 prosent av det franske cateringselskapet Servair som er et datterselskap av Air France, samtidig har også kineserne kjøpt 13 prosent av aksjene i flyselskapet Virgin Australia.