Totalt valgte nærmere 2,8 millioner passasjerer å fly med Norwegian denne måneden, 317 821 flere enn samme måned foregående år. Fyllingsgraden var på 90,2 prosent, opp 2,2 prosentpoeng.

Økningen i antall passasjerer er på 13 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Den totale trafikkveksten (RPK) økte med 17 prosent denne måneden, drevet av 15 prosent kapasitetsvekst og 2 prosentpoeng høyere fyllingsgrad.

– Vi er takknemmelige for at så mange reisende velger å fly Norwegian og vi skal jobbe hardt også for å opprettholde tilliten fra kundene – også i lys av de problemene vi har hatt nå i starten av juli, noe jeg sterkt beklager overfor alle berørte. Dagens trafikktall viser en fyllingsgrad på over 90 prosent og det er god fylling jevnt over i alle markeder, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian.