Connect with us

Norge

Gustafson mener pilotstreiken i SAS truer selskapets eksistens

Publisert

| Dato:

Rickard Gustafson i SAS er i dag i Oslo for å forsøke å få til nye forhandlinger med selskapets piloter i Norge. Målet er å unngå at alle norske piloter tas ut i full streik fra torsdag morgen.

Utspillene fra pilotene og begrunnelsen for å avvise ledelsens forslag til løsninger kaller Gustafson for provoserende til Dagens Næringsliv i dag.

– SAS er i en veldig vanskelig situasjon, der pilotene gjennom sine aksjoner utfordrer det norske samfunnet, kundene og selskapet. Det vanskelige med denne situasjonen er at én yrkesgruppe har mulighet til å øke kostnadsnivået signifikant, og det kan ikke fungere, sier Gustafson til DN.

SAS-sjefen mener at det er helt uforståelig at ikke de norske pilotene klarer å komme til enighet om den samme løsningen som er godtatt av de svenske og danske pilotene.

Tirsdag meldte Parat Luftfart at det denne dagen var et informasjonsmøte hvor samtlige SAS-piloter var invitert. Pilotene forbereder seg på konflikt og torsdag vil de alle være i streik dersom SAS-ledelsen ikke innfrir kravene som er stilt, heter det i en pressemelding.

Mer enn hundre piloter samlet seg i Parats kantine tirsdag for å få informasjon og svar på spørsmål etter bruddet i meklingen mandag morgen. Både medlemmer i SAS Scannor flygerforening (SNF) og Norske SAS-flygeres Forening (NSF) står samlet i kravene mot SAS-ledelsen.

Pilotene ønsker at SAS skal godta lokale tilpasninger for de ansatte i Norge, i motsetning til pilotene i våre to naboland. SAS er blitt enig med Svensk Pilotforening og Dansk Pilotforening om en treårig avtale hvor det også innbefatter lønnsvekst som i arbeidsmarkedet ellers.

Avtalen som er inngått i våre to naboland skal også ta sikte på å bidra til samtaler om kostnadskutt fremover i selskapet.

Jens Lippestad, forhandlingsleder for Norsk Flygerforbund, sier SAS har vist en manglende vilje til å komme pilotene i møte.

– SAS kunne unngått streik dersom de hadde gitt oss samme betingelser som våre kolleger i Danmark og Sverige, med nasjonale tilpasninger. Dette er svært provoserende. Vi kan ikke akseptere denne splitt og hersk taktikken til SAS, sier Lippestad.  

Til NRK sier SAS-sjefen at kravene fra de norske pilotene vil sørge for økte kostnader i selskapet med sine krav, i motsetning til sine danske og svenske kolleger.

– Det totale kravbildet med hensyn til både lønn og tjenestevilkår ville sammenlagt økt kostnadene for våre norske piloter i størrelsesordenen 20-25 prosent. Det er mangedobbelt av hva andre yrkesgrupper i det norske samfunnet har fått, og det kan vi ikke akseptere, sier Gustafson til NRK.

Ett av punktene det skal avtales om er forutsigbarhet i arbeidstid, noe SAS mener selskapet har imøtekommet og som de danske og svenske pilotene er fornøyde med, men som de norske pilotene mener er for dårlig og for flytende i dag.

 

Advertisement

Norge

Roald slutter i SAS – begynner i Altor

Publisert

| Dato:

Eivind Roald og Rickard Gustafsjon i SAS - Foto: SAS

Nok en profilert SAS-topp gir seg i selskapet, Eivind Roald slutter i jobben som kommersiell direktør.  Roald kom til SAS i 2012 som markedsdirektør og har vært en profilert skikkelse i selskapet de siste årene.

Direktør i selskapet, Rickard Gustafson sier i en kommentar til E24 at han beklager at Roald har valgt å gi seg i SAS.

Den kommersielle direktøren skal nå over i det private equity-selskapet Altor hvor han skal jobbe som industrirådgiver. Roald forlater SAS allerede 1. desember melder E24.

 

 

Les mer

Mest lest