BAA og flyplassen London Heathrow har valgt å offentliggjøre hvilke flyselskaper som er best og verst på forurensning og støy.

Nå er den første listen gjort offentlig og der ruver British Airways på toppen av listen som selskapet med minst utslipp og minst støy fra sin trafikk til og fra flyplassen.

Den berømte listen

På fjerde plass troner SAS over Finnair. Går vi nederst på listen over selskap som støyer mest og som bryter målene om å minske utslipp rundt flyplassen, er det flyselskap fra Midtøsten som kommer dårligst ut.

El-Al fra Israel er nederst på listen som den absolutte verstingen ved flyplassen, , tett over ligger Kuwait Airlines, MEA og Pakistan International Airlines.

Icelandair ligger også svært dårlig til på listen sammen med Aeroflot, Turkish Airlines og en rekke tyske flyselskap.

Ingen av flyselskapene har så langt valgt å uttale seg om «name & shame» listen til Heathrow som nå skal sendes ut i pressen hver tredje måned.

Flyplassen håndterte 75.7 millioner passasjerer i 2016 og har et strengt mål om å få minsket utslippet av CO2 og støyen som en rekke flytyper og flyselskap står for. Data som registreres er nå fra perioden januar til mars i år. 24 av totalt 50 flyselskap havnet i kategorien for selskap som har feilet målene som er satt av flyplassens driftsselskap.