Dette er ikke en syn du ser ofte, men her får du de utrolige videobildene fra da den ene av Luftforsvarets hangarer på Gardermoen måtte sprenges i 1997. Hangaren som var del av forsvarets flystasjon på Gardermoen frem til 1995, måtte vike plass for den nye hovedflyplassen som skulle bygges.

Som videobildene viser gikk det pent for seg og en kraftig salutt sørget for å tvinge den da 50 år gamle bygningen ned i grus. Hangaren var en av tre store på Gardermoen som tyskere bygde under andre verdenskrig.

En av hangarene står fortsatt i dag og er kjent som GA-terminalen, tidligere charterterminal på Gardermoen fra 1972 til 1998.