Flyselskapet Icelandair har valgt å øke flyflåten med ytterligere ett Boeing 757 fly. Det er en Boeing 757-200 selskapet kjøper gjennom det amerikanske selskapet Castlelake.

Flyet har vært i drift hos American Airlines og ble bygget i 1986. Det er ett av flyene som kom til selskapet gjennom oppkjøpet av US Airways.

Icelandair har i dag 25 Boeing 757 i både 200 og 300 varianten i sin flåte, i tillegg til en Boeing 767.

Det nye tilskuddet til flåten blir levert i løpet av våren 2016.