Det indiske luftfartstilsynet, Directorate General of Civil Aviation (DGCA), er sjokkert etter en inspeksjonsrunde hos syv bedrifter som driver med flyvedlikehold på flyplassen Juhu i Mumbai. Tre av flyteknikerne som jobber i ett ev firmaene fikk øyeblikkelig inndratt sine lisenser til å drive vedlikehold på fly, og deretter fikk de sparken på dagen. Tre andre mekanikere måtte gjennomgås nøye i forhold til utført arbeide, noe som endte med at også disse ble fratatt lisens og godkjennelse for å drive vedlikehold.

Foto: Spicejet

Foto: Spicejet

I tillegg fikk 13 personer advarsel og vil trolig få bøter for brudd på sikkerhet rundt arbeide som er blitt utført på fly. I følge DGCA ble det funnet grove feil, mangler og slurv som gikk ut over sikkerheten på det arbeidet som var utført.

Seks av de ansatte som fikk advarsel var fra Indamer Aviation Pvt Ltd (MRO), tre fra Kiaan Airways og Eon Aviation, samt en fra SpiceJet, en fra Indigo, og en fra Air Pegasus.

Sikkerhetsbrudden går ut på forfalskning av underskrifter på rapporter, slurvet arbeide under vedlikehold og juks ved bruk av flydeler til service og reparasjon.

Avsløringene som ble gjort nå i sommer, har ført til at samtlige vedlikeholdsoppdrag bakover i tid på gjennomgås på nytt for å avdekke feil og mangler i arbeidet som er utført skriver Indian Express.