FlyViking gründer Ola Giæver, hevdet mandag overfor Hangar.no at flyselskapet Widerøe har sendt «skremselsbrev» til hans ansatte, med resultat at de nyansatte trakk seg.

Widerøe hevder at dette ikke medfører riktighet og at de ansatte som hadde fått sitt navn innblandet i FlyViking ikke hadde noe med konkurrenten å gjøre.

-Vi har sendt et brev til ansatte i vårt selskap, der navnet til disse har dukket opp i forbindelse med FlyViking. Brevet fra oss var ment å minne om hvilke kontraktsforpliktelser som gjelder i tilfellet de hadde glemt å orientere Widerøe om sin nye situasjon. I brevet ber vi da også om at de redegjør for sin eventuelle tilknytning til FlyViking. Dersom en pilot i Widerøe ønsker å starte i konkurrerende virksomhet kan de selvsagt det, men de kan ikke heve lønn både fra Widerøe og et konkurrerende selskap samtidig, sier Direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll til Hangar.no.

Brandvoll sier at de har fått tilbakemelding fra samtlige som mottok brevet;

-Samtlige som ble kontaktet ga tilbakemelding om at de ikke hadde noen tilknytning til FlyViking. Opplysninger som er kommet frem fra -Giæver (red.anmerkn.)- om at to av disse har hatt et ansettelsesforhold i selskapet FlyViking, er derfor helt nytt for oss, legger Brandvoll til.

LES OGSÅ: GIÆVER MENER STATEN KUNNE HA VENTET

Ola Giæver sa til Hangar.no mandag at ;

– Grunnen til at vi ikke fikk tildelt lisens var alle «skremme-brevene» Widerøe sendte mine ansatte, som skulle jobbe for FlyViking, de måtte da trekke seg fra FlyViking, sier Giæver. På spørsmål om innholdet i brevene ønsker han ikke å dele dett med pressen nå.

Har forsøkt å rekruttere ansatte fra Widerøe

Hangar.no kjenner til at Ola Giæver og hans selskap har forsøkt å knytte til seg en rekke personer med tilhørighet i Widerøe, men som nå er pensjonerte. Flyselskapet Widerøe har en klar policy på at etterlønn ved førtidspensjonering ved 55 år og til pensjonsalder bortfaller dersom vedkommende starter i en konkurrerende bedrift.

-I Widerøe kan piloter gå av med førtidspensjon ved fylte 55 år. Frem til pensjonsalder får piloter utbetalt en etterlønn fra Widerøe. Dersom en førtidspensjonert pilot starter i konkurrerende virksomhet i denne perioden, vil etterlønnen bortfalle. Det vil således også behovet da piloten da vil motta lønn fra ny arbeidsgiver. Dette er en del av kollektivavtalen. Opparbeidede pensjonsrettigheter ligger fast og de vil selvsagt følge den ansatte avslutter Brandvoll.

Selv om Giæver hevder Widerøe har benyttet metoder med skremselsbrev viser brevet fra flyselskapet at det kun er snakk om en avklaring fra arbeidsgiver overfor arbeidstagere som settes i forbindelse med en konkurrerende bedrift.

Brevet fra Widerøe til de ansatte, som er datert 18. august i år skriver;

Ad. FlyViking

I forbindelse med etableringen av flyselskapet FlyViking har Widerøe Flyveselskapet (WF) registrert at ditt navn har blitt observert i enkelte sammenhenger.

Da engasjement i konkurrerende virksomhet til WF kan ha en betydning for eventuelle ytelser eller privilegier gitt av WF (eks. ID-billetter, visse typer pensjonsytelser m.v ) ber vi derfor om en skriftlig redegjørelse for hvilken tilknytting du eventuell har til FlyViking. 

Vi ber om tilbakemelding innen 31.08.16. Dersom vi ikke har mottatt svar innenfor fristen, kan dette få konsekvenser for dine ID- og pensjonsrettigheter i WF.

Undertegnet