Avinor Flysikring AS anker ikke dommen fra Agder langmansrett, der det ble klart at Avinor Flysikring AS ikke har krav på vederlag fra Sandefjord Lufthavn AS for innflygingskontrolltjenester.

Det var i juni i år at det ble klart at Avinor tapte rettsaken mot Sandefjord Torp i spørsmålet rundt om Avinor hadde krav på vederlag for innflygingskontrolltjenester.

-Vi er meget tilfreds med at Avinor Flysikring AS etter å ha tapt saken i både tingretten og lagmannsretten, tar dommen til etterretning og avslutter saken, slik at vi kan legge dette bak oss og konsentrere oss om fremtiden og utviklingen på Torp, sier Gisle Skansen, administrerende direktør Sandefjord Lufthavn AS.

Det var i 2010 at Avinor kom med et krav på 15 millioner kroner årlig for å yte denne tjenesten overfor den private flyplassen. Men Torp som allerede betaler 35 millioner kroner i året for kontrolltårntjenester til Avinor gikk rettens vei.

Lagmannsretten kom i juni fram til at det ikke var inngått noen skriftlig avtale mellom Avinor Flysikring AS og Sandefjord lufthavn AS som gir rett til vederlag. Det forelå heller ikke noe rett til vederlag etter lov eller forskrift.