Onsdag startet oppgjøret mellom Parat og NHO Service om revidering av Vekteroverenskomsten. Oppgjøret gjelder sikkerhetskontrollører på flyplassene og stasjonære og mobile vektere.

Parat har i overkant av 1000 medlemmer som er omfattet av Vekteroverenskomsten. Forhandlingene ledes av Parats Lars Petter Larsen. Med seg i forhandlingsutvalget har han tillitsvalgte fra NOKAS og Securitas.

Vekteroverenskomsten er en normallønnsavtale. Dette innebærer at lønn og lønnstillegg kun avtales i sentrale forhandlinger. Dette vil Parat endre.
–Vi krever rett til lokale forhandlinger. Det må være rom for å forhandle ut fra bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter, sier forhandlingsleder Lars Petter Larsen.

I tillegg til retten til lokale forhandlinger, krever Parat blant annet en økning av fagbrevstillegget og bedre tillegg for ubekvem arbeidstid, melder Parat på sine nettsider.