København Lufthavn og Amadeus har inngått en IT-avtale for flyplassene på Kastrup og Roskilde.

Avtalen gjelder bruk av Amadeus gjennom en skybasert-løsning som vil erstatte ni andre systemer som brukes i dag.

Det er Airport Collaborative Decision Making Portal (ACDP) , Airport Operational Database (AODB) og Baggage Reconciliation System (BRS) som skal dra nytte og bidra til en bedre flyt innen flyplassenes drift i det daglige.

Avtalen gjelder også bruken av Amadeus Airport Fixed Resources Mangament Soloution (RMS).