Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms mener Avinor utsetter og forsinker utbyggingen av den nye terminalebygningen ved Tromsø Lufthavn, det kjenner ikke Avinor seg igjen i.

Det er Ivar B. Prestbakmo fra Senterpartiet som sitter i fylkesrådet som er bekymret for at Avinor stadig utsetter oppstarten av utbyggingen. Etter planene skal byggestarten skje i 2017 og bygget stå ferdig i 2018.

Nå slår Avinor tilbake og sier til avisen Nordlys at de slett ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Fylkesrådet. I flere artikler som er skrevet av I Tromsø og Nordlys kommer det kritikk haglende mot Avinor om at de trenerer og utsetter oppstarten av utvidelsen på Tromsø Lufthavn.

– Etter planen skulle terminalprosjektet først starte i 2020-2021, men fordi behovet er stort og kapasiteten på eksisterende bygg lite tilfredsstillende, ønsker vi å komme i gang med prosessen så fort som mulig, sier Margrethe Snekkerbakken, divisjonsdirektør i Avinor til avisen Nordlys. 

Avinor sier at planene nå er å starte planleggingen av prosjektet allerede høsten 2017 som tidligere bekreftet, og byggestart i 2018. Bygget er ventet ferdige i 2019.

I slutten av september i år vil Avinor i følge avisen informere om status i utbyggingen av nye Tromsø Lufthavn.