Både Kristeligfolkeparti, YS og Parat Luftfart ønsker at skattemyndigheter i Norge innleder granskning av flyselskapet Ryanair. Det er snakk om en granskning rundt om selskapet har betalt skatter og avgifter for ansatte i Norge.

– Vi kan ikke ha selskaper som føler seg hevet over ethvert lands lovgiving. Dette utfordrer den nordiske modellen, sier lederen av Stortingets finanskomité, Hans Olav Syversen (KrF), til Dagsavisen.

I følge Moss Avis mener de tre partene at Ryanair lite trolig har betalt det de skal av skatter og avgifter, altså de forpliktelser de har som arbeidsgiver her i landet.

Syversen sier de nå vil be skatteetaten om å ettergå flyselskapet for å se om selskapet har unndratt seg norske skatter og avgifter. Både Parat Luftfart og YS støtter utspillet fra KrF.

Ryanair trakk i sommer en anke til Høyesterett der en oppsagt ansatt i flyselskapets øyne ikke faller inn under norsk lov, selv om hun jobbet ut fra basen i Norge. KrF , YS og Parat Luftfart mener Ryanair har fått eller gitt seg selv en konkurransefordel i forhold til SAS og Norwegian, ved å unndra å betale norske skatter og avgifter som de er pliktige til å gjøre.

Flyselskapet sier til avisen at påstandene er falske og avviser hele saken.

Foto: KrF.no/Hangar.no