Fristen for å finne en løsning på arbeidsforholdene til politiet på Gardermoen går ut ved midnatt, da kan pass- og grensekontrollen stenges om ikke det er løsning i sikte.

Hovedverneombudet for de ansatte i politiet på Gardermoen er i krisemøte med Øst politidistrikt nå i formiddag melder NRK. 

– Å stenge grensekontrollen er et skritt vernetjenesten håper å unngå. Men sykefraværet går oppover og de ansatte lider overlast, så vi måtte sette en kort frist. Dette kan ikke trekke ut i uker, sa Audun Martinsen til NRK på vei inn til møtet med ledelsen i Øst politidistrikt.

Lange køer og ventetider på flere timer for flypassasjerer har gjort sitt til at det til tider har rådet amper stemning i passkontrollen på Gardermoen. I tillegg er det for få ansatte i politiet til å ta unna køene raskt nok, og ansatte har måtte sitte hele dagen uten å ha tid til lunsj eller andre ærend, for å ta unna køer.

Departementet har varslet at det vil komme 14 nye stillinger umiddelbart, men det er fortsatt opp til politidistriktet å prioritere oppgavene og pengebruken.

I følge politiet på Gardermoen er det i helgene det er størst behov for å bemanne opp flere poster under grensekontrollen.

 

Foto. Vidar Sandnes