Selskapet Nordlandsfly i Mosjøen har inngått wet-leaseavtale om å leie inn et AS350B1 helikopter fra Sverige. Det er fra selskapet Kallax Flyg AB at kapasiteten kommer.

Helikopteret skal opereres av Kallax Flyg som vil stå for både det operative og tekniske ansvaret.

Avtalen om innleie er for de neste to månedene.