Flyprodusenten Boeing leverer i dag over ett nytt fly til lavprisselskapet Ryanair, det blir Boeing 737-800 nummer 400 i rekken som kommer ut fra Seattle.

Ryanair har valgt å forbli en aktør med bare Boeing-fly i flåten og har gjennom årene klart å få gode avtaler på kjøp av nye fly.

Selskapet la inn sin første ordre for 737-800 i 1998, og i mars 1999 mottok selskapet det første flyet fra Boeing. Den gang bestilte selskapet 45 Boeing 737 av 800 serien.

I dag teller flåten over 300 slike fly og selskapet har 183 nye på ordre hos Boeing. Innen 2024 har selskapet beregnet at flyflåten vil bestå av over 500 fly totalt.

Ryanair flyr i dag sine 737 gjennomsnittlig i fem år før flyene byttes til nye fly i følge selskapet selv.