Connect with us

Norge

Miljøprosjekt mot suksess for Oslo Lufthavn

Publisert

| Dato:

For å bedre nedbrytingsbetingelsene i områder utsatt for høy konsentrasjon av avisningsvæske, sørvest for vestre rullebane, har Oslo Lufthavn siden 2011 hatt et pilotprosjekt der målet er å se på effekten av å tilføre luft til jord og grunnvann. Lufteprosjektet har så langt gitt svært gode resultater.

Hvert år blir det benyttet mellom tusen og to tusen tonn propylenglykol på Oslo Lufthavn for å avise fly før de tar av. I tillegg saltes det med kaliumformiat for å unngå glatte landingsbaner. Noe av disse kjemikaliene vil havne i grøntområdene langs landingsbanene.

– Dette er en type forurensning som ikke er farlig for mennesker, og bakteriene i jorda vil som regel selv klare å bryte dem ned. I de høyest belastede områdene kan jord og grunnvann imidlertid ha behov for hjelp, sier avdelingssjef for Vann- og avløpshåndtering, Grethe Østby Stave.

Gode resultater

Det meste av kjemikaliene samles opp i egne system før de renner av fly og asfalt, men ca. 10 prosent av glykolen vil følge med flyene ut til de grønne stripene langs banene. Disse stripene er designet med tanke på at naturen selv skal håndtere denne type forurensning. Det er for eksempel ikke tilfeldig hvilke planter som vokser langs banesystemene.

– Nedbryting av glykol og formiat skjer ved at kjemikaliene er «mat» for bakterier som finnes naturlig i bakken. Ulempen er imidlertid at bakteriene forbruker oksygen mens de spiser, og forholdene for det som lever i bakken blir oksygenfattig og utfordrende å leve i, forklarer Stave og tilføyer:

– Pilotprosjektet har gitt gode resultater og har vist at vi på lang sikt vil bidra til å reetablere naturlige forhold i grunnen dersom tilstrekkelig mengde oksygenrik luft tilføres til bakken.

Anlegget skal leve i tjue år

Planlegging av neste trinn av «Lufteprosjekt vestre rullebane» ble satt i gang høsten 2014, og boring av nærmere 70 luftebrønner ble utført sommeren 2015. Våren 2016 er det gravd ca. 1000 meter grøfter og lagt ned 12.000 meter med brønnrør, lufterør, trekkerør og strømkabler. Rør og kabler er koblet til 3 containere med aggregat som sørger for at luft blir pumpet ut til brønnene.

Offisiell åpning av Lufteprosjektet ble foretatt 15. juni 2016.

-Vi er heldige som har intern kompetanse og ressurser som vi kan bruke på tvers for å oppnå det vi har fått til i dette prosjektet. I tillegg har vi fått verdifull ekstern bistand fra blant annet Cowi, sier Stave.

Lufteanlegget er konstruert slik at det skal kunne stå i 20 år. For overvåking og dokumentasjon av at tiltaket fungerer som planlagt skal det bores prøvetakingsbrønner vest for Luftebrønnene.

Fjerner kjemikalieholdig snø

Lufteprosjektet er det mest omfattende, men på ingen måte det eneste tiltaket som gjennomføres for å ta vare på jord og grunnvann på OSL. Hver vinter fjernes kjemikalieholdig snø fra de belastede områdene langs rullebanen.

– Dette gjøres dersom det er mye snø i grøntområdene, og det har vært et stort forbruk av avisingskjemikalier ved avisingsplattformene eller på takse- og rullebaner. Snøen blir da lagt på et område inne på lufthavnen med kontrollert avrenning til oppsamlingsbassenger, forklarer Stave.

Gjødsler for å bryte ned kjemikalier

Andre tiltak er å gjødsle de aktuelle områdene med kalksalpeter; noe som gir bakteriene nok næring til å bryte ned avisingskjemikaliene til ufarlige bestanddeler. Gjødsling gjennomføres to ganger per år.

– Vi har også en del andre muligheter, blant annet pumpe- og vanningstiltak dersom vi påviser kjemikalier i en enkelt grunnvannsbrønn, avslutter Stave.

Advertisement

Norge

Norwegian vil ha avtale med JetBlue

Publisert

| Dato:

Hans Olav Nyborg

Bjørn Kjos og Norwegian ønsker seg en landistanse-avtale med det amerikanske selskapet JetBlue. I et intervju med Reuters sier Kjos at de nå ønsker å se nærmere på et samarbeide med det amerikanske selskapet, for å kunne tilby langdistanseruter til selskapets kunder med Norwegians fly.

Kjos og hans team har nylig fått til en slik avtale med easyJet i Europa og nå håper de på samme typen avtale med selskapet som ligger Norwegian nærmest i USA.

-JetBlue er høyst relevant for oss å se på, her er det av stor interesse å få til en avtale sier Kjos til Reuters. 

Selv har JetBlue lansert at selskapet ønsker å se på langdistanseruter når den nye Airbus A321neoLR er klar for leveranse fra Airbus.

Les mer

Mest lest