Dette er et oppnåelig mål innen 2030 mener Rambøll i en fersk rapport. Dagens moderne, og stadig mer drivstoffeffektive fly er de beste tiltakene vi har i dag for å få ned utslippene og gi en grønnere luftfart, men miljøvennlig drivstoff kan gi ennå bedre resultater for miljøet enn nye fly kan. Det skriver Avinor i en pressemelding.

Administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe mener politikere og myndigheter på tilrettelegge for kommersiell produksjon av biodrivstoff i Norge, noe som kan lages på avfall fra norsk skog. Slik produksjon kan også åpne for flere nye arbeidsplasser. Det produseres i dag for lite for at prisen på det er konkurransedyktig, derfor presenterer Rambøll to mulige modeller for finansiering og satsning på biodrivstoff til fly.

Modell 1: Flyselskapene betaler avgifter som i dag, men avgiftene går til et fond som dekker merkostnadene ved å blande inn biodrivstoff. Produsenter selger på kontrakter med flyselskapene

Modell 2: Et liknende fond gjør selv på vegne av flyselskapene avtaler via anbud med biodrivstoff-produsenter. Dette kan gi fondet tilgang på bedre avtaler en flyselskapene selv klarer å få, da det gjerne blir snakk om større volum.

Vi har skissert løsningene og nå er det opp til myndigheter og politikere å realisere luftfartens grønne initiativ, sier Lothe i NHO Luftfart.