Connect with us

Norge

Nå blir det strengere kontroll av ansatte på norske flyplasser

Publisert

| Dato:

Justis- og beredskapsministeren og samferdselsministeren ønsker å bedre sikkerheten på norske lufthavner, og innfører nå en ytterligere kontroll av ansatte som har tilgang til sikkerhetsbegrenset område på flyplassene.

Samferdselsdepartementet har i dag vedtatt en forskriftsendring som innebærer at Luftfartstilsynet kan stille krav om akkreditering av de som skal arbeide på sikkerhetsbegrenset område på lufthavnene. Kravet gjelder både ved nye ansettelser og for personer som allerede har tidligere godkjent bakgrunnssjekk. Endringen gjelder forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Luftfartstilsynet får nå anledning til å stille krav om akkreditering for personer som har eller skal ha adgang til sikkerhetsbegrenset område på en lufthavn. Dersom personen ikke blir akkreditert, skal adgang til slike områder nektes. Kravet om akkreditering kommer i tillegg til krav om godkjent bakgrunnssjekk.

– Vi vet at mangler ved sikkerheten på lufthavner kan få fatale konsekvenser. Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet er derfor enige om at det er behov for å bedre kontrollen av personer som har tilgang til sikkerhetsbegrenset område, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

– Norske lufthavner skal være sikre og passasjerene skal oppleve dem som sikre. Vi får nå en ordning som er bedre ivaretar behovet for kontroll av personell som har tilgang til sikkerhetsbegrenset område, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Akkreditering
Ifølge politiregisterforskriften § 38-5 kan akkreditering blant annet foretas når en person skal gis adgang til bestemte områder hvor det av sikkerhetsmessige grunner er nødvendig med en kontroll av personen. Akkreditering innebærer at politiet kontrollerer om vedkommende er registrert i politiets registre. I tillegg skal saken forelegges PST til uttalelse. Ved vurderingen legges det kun vekt på opplysninger som er av betydning for å ivareta sikkerheten. Det følger av politiregisterforskriften § 38-5 at det ikke gis noen begrunnelse i saker om akkreditering, og Luftfartstilsynet får derfor ikke utlevert de opplysningene som ligger til grunn for svaret fra politiet.

– Dette medfører ikke noe tilleggsarbeid for den enkelte ansatte.  De skal søke om bakgrunnssjekk på vanlig måte. Dagens praksis vedrørende bakgrunnssjekk og ID-kort fortsetter. Politiet legger opp til at dette ikke skal medføre økt saksbehandlingstid, sier avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet, Jørgen Ingebrigtsen.

Dagens ordning
For å få tilgang til sikkerhetsbegrenset område på lufthavnene (rød sone) kreves det i dag godkjent bakgrunnssjekk fra Luftfartstilsynet. Bakgrunnssjekken er blant annet basert på uttømmende politiattest.

En slik politiattest viser imidlertid kun ilagte straffereaksjoner, og vil derved ikke inneholde andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av om en person utgjør en sikkerhetsrisiko.

Midlertidig
Justis- og beredskapsdepartementet ba i februar 2016 utvalget som skal utrede ny sikkerhetslov (sikkerhetsutvalget) om å vurdere en enklere form for sikkerhetsklarering, som kan benyttes for å kontrollere personer som får tilgang til sperrede områder innenfor kritisk infrastruktur eller kritiske samfunnsfunksjoner. Det er ventet at utvalget vil levere sin utredning i oktober 2016.

Hensynet til bedre sikkerhet på lufthavnene er imidlertid så tungtveiende at regjeringen har besluttet å innføre akkreditering som en midlertidig ordning frem til en ny ordning er på plass.

Advertisement

Norge

Norwegian vil ha avtale med JetBlue

Publisert

| Dato:

Hans Olav Nyborg

Bjørn Kjos og Norwegian ønsker seg en landistanse-avtale med det amerikanske selskapet JetBlue. I et intervju med Reuters sier Kjos at de nå ønsker å se nærmere på et samarbeide med det amerikanske selskapet, for å kunne tilby langdistanseruter til selskapets kunder med Norwegians fly.

Kjos og hans team har nylig fått til en slik avtale med easyJet i Europa og nå håper de på samme typen avtale med selskapet som ligger Norwegian nærmest i USA.

-JetBlue er høyst relevant for oss å se på, her er det av stor interesse å få til en avtale sier Kjos til Reuters. 

Selv har JetBlue lansert at selskapet ønsker å se på langdistanseruter når den nye Airbus A321neoLR er klar for leveranse fra Airbus.

Les mer

Mest lest