AIM Norway på Kjeller har nylig gjennomført salg av over 100 dekar av området som det i dag står 23 bygg på. Totalt har 26.000 kvadratmeter av det som i følge Romerikes Blad kalles indrefileten på Kjeller gått under hammeren.

Prosessen har foregått utenfor offentligheten og det er eiendomsutvikler Aspelin Ramm som har kjøpt området.

AIM Norway skal etter avtalen leie tilbake tomten ut 2023. To av byggene som følger med på kjøpet skal vernes, resten står for fall til fordel for nybygg av boliger og næringseiendom. 

Spørsmålet er om dette er begynnelsen på slutten for Kjeller flyplass og flystripen på Kjeller.

En lang rekke utbyggere står på sidelinjen og vil inn for å bygge på Kjeller flyplass, boliger, næringsliv og offentlige bygg er foreslått i flere ide-dugnader de siste årene.

AIM Norway får 12 måneders oppsigelse på leieavtalen av tomten på Kjeller. Les mer i torsdagens Romerikes Blad. 

Foto: Hans O. Nyborg