BAE Systems ønsker nå å gå videre med ett ny konverteringsprogram som vil gjøre at flere av dagens eksisterende Avro-fly kan få nytt liv, som fraktfly.

Med mulighet for å kunne laste inn 14 tonn frakt er BAE i samtaler med en rekke potensielle flyselskap og fraktoperatører om å kunne tilby denne typen ombygging.

Avro-Combi

Avro-Combi

Det er en etterspørsel etter fraktfly som dekker mellomrommet mellom de største propell-baserte fraktflyene og Boeing 737-300 som kan ta 18 tonn. Her kommer Avro RJ inn som det beste alternativet. Avro RJ-flyene skal få samme dør som i dag kan monteres inn i BAe 146QT, men med noen få modifikasjoner for raskere innlasting av frakt på mindre paller.

Avros planer for ombygging av RJ-fly til fraktfly. Ill: BAE Systems

Avros planer for ombygging av RJ-fly til fraktfly. Ill: BAE Systems

BAE har også lagt inn at de kan bygge en ekstra drivstofftank under kabingulvet, en tank som gir ytterligere 1852 kilometer med distanse på en drivstofftank, altså på en flyvning. 

Det er ventet at BAE nå laserer konverteringsprogrammet for offisielt i starten av november i år. Da blir det trolig også kjent hvilke kunder som blir de første til å kjøpe ombygging av eldre Avro RJ-fly. Det første flyet er ventet å bli levert til en fraktoperatør i november neste år.

I følge BAE skal det ta rundt ni måneder fra en signatur til arbeidet er i gang med å bygge om, selve byggeperioden varer i rundt tre måneder. BAE har osgså lansert planer for å kunne bygge en Combi-versjon ut av eksisterende Avro RJ-fly, dette programmet vil bli lansert på et senere tidspunkt, trolig i løpet av 2018.

Avro RJ-flyene ble bygget i perioden 1983 til 2002 av British Aerospace, flyet het i starten BAe 146, men fikk i senere år betegnelsen Avro RJ.

Fraktpaller i en Avro RJ

Fraktpaller i en Avro RJ